Νηστείες της εκκλησίας μας

AgApostoi

 

”Νηστεία

Ἀρχίζει στίς 15 Νοεμβρίου καί διαρκεῖ μέχρι καί τίς 24 Δεκεμβρίου. Τήν περίοδο αὐτή ἐπιτρέπεται τό λάδι καί τό κρασί καθημερι­νά ἐκτός τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς.
Κατά τήν πιό ἰσχυρή παράδοση ἀπό τήν ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου, μέχρι καί τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, 12 Δε­κεμβρίου, ἐπιτρέπεται τό ψάρι μόνο τό Σάββατο καί τήν Κυριακή.

”Νηστεία

Ἀρχίζει ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα καί δι­αρκεῖ μέχρι καί τό Μεγάλο Σάββατο. Κατά τή νηστεία αὐτή ἐπιτρέπεται τό λάδι καί τό κρασί μόνο τό Σάββατο καί τήν Κυριακή
(ἐκτός τοῦ Μ.Σαββάτου). Στή γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν Κυριακή τῶν Βαΐων ἐπιτρέπεται τό ψάρι.

”Νηστεία

Ὑπολογίζεται ἀνάλογα μέ τό πότε εἶναι τό Πάσχα. Ἀρχίζει τήν ἑπομένη ἡμέρα τῆς Κυ­ριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων καί διαρκεῖ μέχρι καί τίς 28 Ἰουνίου, παραμονή τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

Κατά τήν περίοδο αὐτή ἐπιτρέπεται τό λάδι, τό κρασί καί τό ψάρι καθημερινά ἐκτός τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς.

”Νηστεία

Ἀρχίζει ἀπό τήν 1η Αὐγούστου καί διαρκεῖ μέχρι τή 14η Αὐγούστου. Κατά τή νηστεία αὐτή ἐπιτρέπεται τό λάδι καί τό κρασί μόνο Σάββατο καί Κυριακή.
Ἄν ἡ 15η Αὐγούστου τύχει Τετάρτη ἤ Παρασκευή τρῶμε ψάρι.

Στίς 6 Αὐγούστου, ἑορτή τῆς Μεταμορφώ­ σεως τοῦ Σωτῆρος, ἐπιτρέπεται τό ψάρι ὁποιαδήποτε μέρα κι ἄν τύχει.

”Κατάλυση

Κατάλυση νηστείας Τετάρτη καί Παρα­σκευή ἐπιτρέπεται στίς ἑξῆς περιπτώσεις:

1. Ἀπό τίς 25 Δεκεμβρίου μέχρι καί τίς 4 Ἰανουαρίου.

2 Τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου – ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Τελώνη καί Φαρισαίου μέχρι τήν Κυριακή τοῦ Ἀσώτου.

3 Τήν τρίτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου – ἀπό τή Δευτέρα τῆς Ἀπόκρεω μέχρι τήν Κυριακή τῆς Τυροφάγου – ἐπι­ τρέπονται ὅλα ἐκτός ἀπό κρέας.

4 Τήν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου – Κυριακή τοῦ Πά­σχα μέχρι τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

5 Τήν ἑβδομάδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς μέχρι τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων